Radni dzielnicy I kadencji 2017-2018

Jerzy Mika                       Przewodniczący Rady Dzielnicy

Jan Dusza                       Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Jan Damboń                    Przewodniczący Zarządu Dzielnicy

Mariusz Witczyk               Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Michał Dusza                   Członek Zarządu

Janusz Mączyński             Członek Zarządu

Piotr Wójcik                     Członek Zarządu

Rafał Damboń

Kamila Damboń

Aleksandra Dras

Roman Gładysz

Adam Ramczykowski

Beata Szic

Paweł Waleska

Tomasz Wojciechowski