To niezwykle ważna i bardzo dobra informacja dla społeczności Winowa. Po kilkudziesięciu latach zaniedbań w uregulowaniu stanu prawnego własności nieruchomości na której znajduje się (przyp. nieistniejąca z dokumentacjach!) zaniedbana winowska ‘stara szkoła’, Miasto Opole w niezwykle krótkim  czasie, bo w niespełna 2-miesiące od przejęcia od Gminy Prószków 'nakładów’, porozumiało się z właścicielami działki i  zakupiło teren do celów realizacji zadań własnych przez dzielnicę Winów.

Bardzo dziękujemy dotychczasowym właścicielom działki za okazaną wolę i zrozumienie oraz za wykazaną ogromną cierpliwość w stosunku do poprzednich zarządców terenu.

Składamy PODZIĘKOWANIA Prezydentom Opola, Arkadiuszowi Wiśniewskiemu, Przemysławowi Zychowi i Maciejowi Wujcowi za konsultacje w tej sprawie, wizję terenową, przeprowadzone negocjacje i zrozumienie pilnych potrzeb naszej dzielnicy. DZIĘKUJEMY.

Dziękujemy także tym Radnym Dzielnicy na czele z Przewodniczącym Jerzym Miką, którzy zaangażowali się poprowadzenie sprawy.

Teraz funkcjonowanie dzielnicy Winów z terenem przy Szkolnej 14 nabiera nowego kształtu i nowych kolorów:)

I oficjalnie już – ZAPRASZAMY na Szkolną 14 na PIKNIK DZIELNICY WINÓW 02 września 2018!

Rada Dzielnicy Winów