Odpady komunalne 2016

remondis

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH                 STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2016 ROK

 

REJON 4

MIEJSCOWOŚCI: CHRZĄSZCZyCE, WINÓW

 

 

ODPADY  NIESEGREGOWANE  (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

MIESIĄC

DNI WYWOZU

MIESIĄC

DNI WYWOZU

 

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

ODPADY SEGREGOWANE

pojemnik antracytowy  (czarny)

pojemnik z

żółtą klapą

pojemnik antracytowy  (czarny)

pojemnik z

żółtą klapą

STYCZEŃ

2*, 15, 29*

20

LIPIEC

1, 15*, 29

6

LUTY

12, 26*

17

SIERPIEŃ

12*, 26

3, 31

MARZEC

11, 25*

16

WRZESIEŃ

9*, 23

28

KWIECIEŃ

8, 22*

13

PAŻDZIERNIK

7*, 21

26

MAJ

7, 20*

11

LISTOPAD

5*, 18

23

CZERWIEC

3, 17*

8

GRUDZIEŃ

2*, 16, 31*

21

* dla wywozu co 4 tygodnie

pojemniki należy wystawiać do godziny 6:00 rano W DNIU WYWOZU

odpady wielkogabarytowe

MIESIĄC MIEJSCOWOŚĆ DZIEŃ
KWIECIEŃ CHRZĄSZCZYCE

7

WINÓW

8

WRZESIEŃ CHRZĄSZCZYCE

12

WINÓW

13

 

UWAGA!!!

Odpady wielkogabarytowe (zużyte meble; zużyty, wielkogabarytowy

sprzęt gospodarstwa domowego), należy wystawić przed posesję najpóźniej

w dniu wywozu do godziny 800 rano.