Nowe zalecenia GIS w związku z koronawirusem

W związku z potwierdzeniem pierwszych przypadków koronawirusa w Polsce oraz ewentualnym ryzykiem przenoszenia infekcji wirusowych, bakteryjnych w wyniku niewłaściwego korzystania przez dzieci i młodzież ze źródełek i fontann wody do picia znajdujących się w placówkach oświatowo-wychowawczych, GIS zaleca rozważenie ich wyłączenia.

Jeśli nie zostaną one wyłączone, Główny Inspektorat Sanitarny zaleca zaprzestania samodzielnego picia przez dzieci z urządzeń, lub wprowadzenia stałego nadzoru nad pobieraniem wody z urządzeń.

Zaleca się pozostawienie w użytkowaniu wyłącznie tych form udostępniania wody do picia, które nie powodują styczności kranu z ustami, ale także twarzą dziecka znajdującej się w bliskiej odległości od źródła wody oraz nalewanie wody wyłącznie do czystych szklanek (każdorazowo umytych) lub pojemników jednorazowych. W przypadku jeśli powyższe warunki nie mogą być spełnione należy rozważyć wprowadzenie zakazu korzystania z ww. urządzeń.

W opinii Głównego Inspektora Sanitarnego w sytuacji podjęcia decyzji o pozostawieniu w użytkowaniu źródełek, fontann wody do picia przez dzieci i młodzież – najlepszym rozwiązaniem jest zapewnienie korzystania z dystrybutorów pod opieką nauczyciela oraz rozlewania wody do naczyń, także przez osobę odpowiedzialną (wyznaczoną).

Główny Inspektor Sanitarny przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych zasad zapobiegawczych, które mogą istotnie wpłynąć na ograniczenie ryzyka zakażenia w wyniku korzystania ze źródełek lub fontann:

  • nie należy dotykać rękami niczego poza przeznaczonymi do tego przyciskami, zwłaszcza wylotu kranu;
  • nie należy dotykać ustami i rękami końcówki kranu w fontannach;
  • kubeczki w dystrybutorach powinny być właściwie przechowywane i służyć wyłącznie do picia wody;
  • butelki do napełniania wodą powinny być czyste, umyte i podpisane;
  • należy unikać pośpiechu podczas korzystania z dystrybutorów.

W przypadku podjęcia decyzji o pozostawieniu w użytkowaniu źródełek, fontann wody do picia przez dzieci i młodzież, Główny Inspektor Sanitarny zaleca prowadzenie edukacji użytkowników nad sposobem korzystania z urządzeń, które należy uzupełniać demonstracjami praktycznymi (najmłodsze dzieci). Informacje należy powtarzać kilkakrotnie, przypominać w razie potrzeby. Ponadto zaleca się prowadzenie wzmożonego nadzoru nad bieżącym stanem sanitarnym urządzeń, okresowych czyszczeń i sanityzacji/dezynfekcji urządzeń w celu zabezpieczania użytkowników fontann i źródełek.

Szczegółowe zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym wytyczne do eksploatacji urządzeń dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem: https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty- fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/