Podpisy pod powyższą petycją można składać w kiosku na ul. bł. ks. Alojzego Ligudy

lub w niedzielę 11 grudnia w kościele parafialnym po obu mszach świętych.

Petycja – petycja do pobrania w postaci pdf