Rada Dzielnicy Winów informuje o przyjęciu programu działania Dzielnicy, zgodnie z Uchwałą Nr I/28/Win/19 Rady Dzielnicy Winów z dnia  15.01.2019r.

1. Program działania Dzielnicy Winów na 2019 rok.Program działania stanowi w roku 2019:

a. Bieżąca współpraca z organami Miasta Opola i Urzędem Miasta.

b. Podejmowanie tematów związanych z integracją, współpracą i współdziałaniem mieszkańców oraz ich bezpieczeństwem, sprawami porządku i estetyki a także środowiska naturalnego i ochrony powietrza, elementów przyrodniczych.

c. Współtworzenie społeczności Winowa jako części samorządności i państwowości polskiej, społeczeństwa kraju.

d. Współpraca z Parafią Rzymsko-Katolicką w Winowie.

e. Współpraca z sąsiednimi dzielnicami Opola i aktywność w ruchu samorządowym.

f. Podejmowanie działań na terenie dzielnicy finansowanych z budżetu pozostającego w dyspozycji Rady Dzielnicy Winów

g. Informowanie mieszkańców o działaniach Rady, planach ich realizacji oraz upublicznianie sprawozdań.

2. Do szczególnych zadań w roku 2019 należy:

W zakresie Inwestycji:

a. Instalacja placu rekreacyjnego dla dorosłych na wydzielonej części terenu przy ul. Ligudy/ul. Stara Droga (pl. Winogronowy)

b. Zagospodarowanie obiektu na Szkolnej 14 we współudziale z inwestycją miejską i lokalizacji w nim przedszkola publicznego. Docelowo realizacja trzech funkcji etapami: przedszkole, pomieszczenie wielofunkcyjne dzielnicy, teren otwarty z placem zabaw i altaną użytkową wielofunkcyjną. W roku 2019 projekt zagospodarowania a altana i plac zabaw z funduszy 2018 r.

c. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Laurowej poprzez naprawę chodnika i krawężników.

Bieżące:

d. Organizacja Drugiego Pikniku Dzielnicy Winów

e. Stworzenie programu „Winnica w Winowie” poprzez zatrudnienie (wynajęcie usługi) gospodarza, organizację warsztatów uprawy winorośli, organizację kiermaszu winowskiego

f. Prowadzenie strony www i komunikacji z mieszkańcami

g. Wsparcie organizacji Mikołajek – zakup prezentów dla dzieci

h. Poprawa wizerunku i komfortu życia poprzez naprawę i uporządkowanie „rosoch” i informacyjnych punktów widokowych i historycznych

i. Rozwój parku/ostoi przyrodniczej (teren obok cmentarza), nowe nasadzenia drzew

Ponadto w dalszym ciągu monitorowanie stanu realizacji wcześniej zgłaszanych i uzgodnionych w latach 2017-2018  koniecznych inwestycji i prac interwencyjnych tj.: oświetlenie w dzielnicy, remont ul. Laurowej, poszukiwanie możliwości remontu ul. Stara Droga (przebudowa odcinka betonowego oraz naprawa zniszczeń objazdu w 2018r. – pismo ITGK-RD.723,193,2018), utwardzenia ul.Lazurowej. Poprawę jakości polnego odcinka ul. ks.Pawła Buhla i Migdałowej. Wspieranie starania o gospodarkę wodną w zakresie porządkowania i utrzymania rowów.

Kalendarium 2019:

  • Spotkania Rady Dzielnicy – marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
  • Spotkanie z mieszkańcami – grudzień
  • Warsztaty uprawy winorośli – marzec
  • Drugi Piknik Winowski – 14 września
  • Kiermasz Winogronowy – październik