Od dwóch tygodni mieszkańcy Winowa borykają się z uciążliwym objazdem remontu ul. Prószkowskiej ulicą Stara Droga, objazdem który objazdem nie jest, ponieważ ruch powinien zostać skutecznie skierowany, wg projektu objazdu, na ul. Krapkowicką. Rzeczywistość niestety jest inna, ponieważ oznakowanie jest dalece nieprecyzyjne, żeby nie powiedzieć byle jakie!

Już w pierwszym dniu remontu, przedstawiliśmy nasze uwagi i zastrzeżenia co do błędnego oznakowania i zwróciliśmy uwagę Miejskiemu Zarządowi  Dróg na stopień natężenia ruchu i obecności pojazdów ciężarowych i autobusów komunikacji międzymiastowej na ul. Stara Droga i ul. Ligudy w Opolu-Winowie. Mieszkańcy swoje, a błędne jak się okazało racje MZD są po stronie MZD i chyba tylko tam, w czym utwierdziła nas Policja. Zakazy ruchu ustawione na rondzie przy Politechnice i na ul. Prószkowskiej na wysokości ul. Odrodzenia, sugerują, że przedmiotowy zakaz ruchu będzie miał miejsce dopiero po przejechaniu wskazanej pod znakiem odległości, czyli w przypadku znaku w Wójtowej Wsi – po 700 metrach od znaku. Pojazdy po 700 metrach dojeżdżają Prószkowską do skrzyżowania ul. Ligudy i ul. Szkolnej i następnie kierowcy nie dostrzegą już żadnych znaków ograniczających, w tym zakazu!. Dojeżdżają do tego skrzyżowania także pojazdy ciężarowe (znak ograniczenia pow.3,5t jest ustawiony tylko przed Starą Drogą od Wójtowej Wsi?!), nie łamiąc przepisów i skręcając zgodnie z przepisami w ul. Ligudy i Starą Drogę, na których to nie ustawiono znaków z ograniczeniami, znak 'wyłącznie dla mieszkańców’ został postawiony, ale …na ul. Prószkowskiej na remontowanym odcinku, a na bocznych drogach gminnych ich nie postawiono. I tu mamy odpowiedź dlaczego Policja nie karze pojazdów uczestniczących w ruchu na ul. Stara Droga i ul. Ligudy, ponieważ uczestnicy ruchu w tym miejscu nie łamią przepisów. Co więcej,  policjant w Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Opolu, na Komisji Infrastruktury w dniu 13 września br. wskazał, trzymając przed sobą projekt objazdu, na brak zgody w projekcie na przejazd ul. Stara Droga i ul. Ligudy autobusów komunikacji międzymiastowej! A co na to MZD? – otóż w informacjach  medialnych o objazdach remontu ul. Prószkowskiej, m.in. kanale społecznościowym Fb, MZD wskazało objazd ul. Stara Droga i ul. Ligudy dla przejazdu właśnie autobusów komunikacji międzymiastowej mi.in. PKS i ARRIVY.

UWAGA!!! ULICĄ SZKOLNĄ, UL. LIGUDY i UL. STARA DROGA NIE JEST WYZNACZONY OBJAZD!!! Jest to droga wskazana przez służby do użytkowania wyłącznie dla mieszkańców Winowa!

Po wielu telefonach na Policję, do MZD i Wydziału Infrastruktury w Opolu, blokadzie drogi przez mieszkańców i planów mieszkańców kolejnych blokad, wielu pismach, mailach oraz uczestnictwie radnych z Winowa w Komisji Infrastruktury Miasta Opola oraz złożeniu pisma wraz z dokumentacją zdjęciową na Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu, stwierdziliśmy, że z powodu braku reakcji służb, beznadziejnej komunikacji i zrozumienia ze strony Urzędu – brak oficjalnych odpowiedzi na piśmie,  przyszedł czas na kolejne działania, w tym konsultacje z prawnikiem w celu podjęcia stosownych kroków prawnych, a w konsekwencji, jak nam doradził prawnik – złożenia zawiadomienia do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa urzędniczego o niedopełnieniu obowiązków, czego wynikiem jest narażenie uczestników ruchu, w tym pieszych i rowerzystów, na bezpośrednie niebezpieczeństwo i utratę zdrowia lub życia poprzez brak odpowiedniego oznakowania i dopuszczenie do ruchu na drodze gminnej pojazdów ciężarowych i autobusów, drodze nie nadającej się do poprowadzenia takiego ruchu z uwagi na m.in. usytuowanie drogi na  nasypie, ograniczoną nośność dla pojazdów do 3,5t , szerokość w wielu miejscach ok. 3 metrów, brak pobocza, chodnika, oświetlenia drogi, itd..  Przez niedopełnienie obowiązków przez urzędników dokonały się także istotne zniszczenia ul. Stara Droga, które dodatkowo narażają uczestników ruchu, mieszkańców i ich mienie, a brak odpowiednich działań służb doprowadził do zniszczenia mienia komunalnego jaką jest droga gminna.

O kierunku naszych ‘kroków prawnych’ zawiadomiliśmy służby miejskie … i niezwłocznie zadzwonił do nas Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w celu pilnego spotkania i dokonania wizji na miejscu w Winowie. Brawo!, bo jak mówi przysłowie – Polak jest mądry po szkodzie …i to nawet po 2 tygodniach nieustannych interwencji mieszkańców.W dniu dzisiejszym o godz. 8:30 w towarzystwie przedstawicieli MZD, Policji, przedstawicieli Dzielnicy Winów i mieszkańców ul. Stara Droga dokonała się wizja lokalna.

Co ustaliliśmy, potwierdziliśmy i co ma zostać niezwłocznie zmienione:

– stwierdzono niewłaściwe oznakowanie objazdu już na wysokości ronda przy Politechnice i w Prószkowie (znaki sugerują, że zakaz ruchu jest dopiero na skrzyżowaniu ul. Prószkowskiej z ul. Ligudy i ul. Szkolna oraz z ul. Star Droga w Winowie), nastąpi zmiana i uzupełnienie oznakowania,

– oznakowanie zakazem ruchu w wyłączeniem dla mieszkańców ul. Ligudy i ul. Stara Droga,

– wyłączenie z ruchu autobusów komunikacji międzymiastowej na ul. Ligudy i ul. Stara Droga,

– postawienie znaków ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka z uwagi na wąską drogę na ul. Stara Droga,

– oznakowanie skrzyżowań ul. Stara Droga z ul. Leśne Wzgórze i ul. Stara Droga z ul. Azaliową,

– zgłaszanie przez służby miejskie konieczności częstszych patroli Policji,

– zaprzestanie użytkowania ul. Stara Droga przez flotę ciężkich pojazdów wykonawcy remontu ul. Prószkowskiej,

– dodatkowe utwardzenie poboczy ( tu niestety ze szkodą dla uroku Starej Drogi),

– zasłonięcie znaków ‘ślepa ulica’ postawionych już do II etapu remontu, a wprowadzających kierujących w błąd na aktualnym etapie remontu (ul. Ligudy, Szkolna , ks. Fr. Duszy),

– usprawnienie komunikacji służb miejskich z Radnymi Dzielnicy,

– udział przedstawicieli Rady Dzielnicy w spotkaniu dotyczącym II etapu remontu ul. Prószkowskiej i planowanego objazdu II etapu remontu,

– współpraca i konsultacje z naszymi sąsiadami, w szczególności z mieszkańcami Górek,

– MZD zaproponowało naprawę szkód i remont ul. Stara Droga, natomiast w imieniu mieszkańców wnioskujemy o kompleksową przebudowę Starej Drogi wraz przedłużeniem chodnika na całej długości i instalację oświetlenia, w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników,

– złożenie formalnego wniosku do Prezydenta Miasta Opola, o wykorzystanie potencjału Rad Dzielnic i wcześniejsze zapraszanie radnych do opiniowania WAŻNYCH dla mieszkańców dzielnicy spraw, zgodnie ze Statutem Dzielnicy i rolą Rady, tak abyśmy o WAŻNYCH SPRAWACH dla Winowa nie dowiadywali się po terminie ich wdrożenia i tym samym uniknęli narażania mieszkańców i miasta na szkody i niepotrzebne emocje. Słowo DIALOG ma tu poważne znaczenie.

Dziękujemy mieszkańcom ul. Stara Droga – Pani Adriannie i Panu Rafałowi,  za udział w dzisiejszej wizji, za ich celne uwagi i wskazówki.

Cieszymy się z remontu ul. Prószkowskiej, ale wszystko ma swoje granice rozsądku.

Trzymajcie się bezpiecznie i pilnujcie dzieciaki:)

Rada Dzielnicy Winów

P.S> i prosimy, nie blokujcie dróg.