Spotkanie dzieci ze św. Mikołajem odbędzie się
w piątek 6 grudnia po roratach .