Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy Winowa!

Działalność Rady Dzielnicy Winów I kadencji to zapewne krótki epizod, ale kiedy zmienia nam się perspektywa Dzielnicy, to warto się zatrzymać choćby na chwilę. Prosimy o tę chwilę, aby wyrazić naszą wdzięczność!
Dzielnica Winów funkcjonuje w Opolu od 3 lat, a jeszcze krócej jej Rada z 15 radnymi wybranymi przez mieszkańców Winowa. Głównym zadaniem Dzielnicy i Radnych jest tworzenie warunków uczestnictwa jej mieszkańców w realizacji zadań Miasta oraz harmonijnego rozwoju Dzielnicy. Po przyłączeniu do Opola, to mieszkańcy wyznaczyli nam kierunki działania, inwestycji i alokacji budżetów.
Zanim nauczyliśmy się siebie i urzędniczego funkcjonowania Miasta oraz sposobów wydawania tych pieniędzy minęło sporo czasu. Brak porządku prawnego przyłączenia Winowa i związany z tym także brak przekazania publicznego majątku dopełnił kłopotów i postawił przed Radnymi, większe trudności niż się spodziewaliśmy. Jednak wychodzimy z tego czasu z satysfakcją, było dużo pracy, było dużo pomysłów, wiele rozmów, spotkań i roboczych dni na rzecz naszego Winowa.
Dziękujemy mieszkańcom za komunikowanie wyzwań i problemów, aktywność i działanie, nawet na własną rękę. Dziękujemy za rozmowy „na poboczu”, dobre rady, niezwykłe pomysły, nawet nierealne lub „nie na teraz jeszcze”. Dziękujemy za zaufanie i cierpliwość. Dziękujemy za wytrwałość! Dziękujemy za obecność i tak liczny udział w zebraniach i dyskusjach. Dziękujemy za spory, wymagania i oczekiwania. Za codzienność, za normalność i za wyrozumiałość.
Dziękujemy Radnym za pracę fizyczną i intelektualną. Za poświęcony czas i konsultacje. Za załatwianie sprzętu, ludzi, dokumentów, papierów, prezentów, kontaktów, konsultacji specjalistów, ciast i sałatek. Za niezgadzanie się i poparcie. Za stawianie na swoim i uzgodnienia wspólne w trosce o mieszkańców i interesy społeczności Winowa. Za obecność. Za sprzątanie, tynkowanie, długie rozmowy i odwiedzanie mieszkańców, za wspieranie Zarządu Dzielnicy i osób organizujących pracę, za dobre rady i dobre słowa.
Dziękujemy także władzom Opola i podległym im urzędnikom, szczególnie tym z Winowa!
Składamy w Waszą pamięć listę tego, co udało się podjąć w działaniu na rzecz naszej wspólnoty, tego co zakończone i tego, o co warto troszczyć się dalej:
• Doprowadzenie do zakupienia przez Miasto terenu przy ul. Szkolnej 14 wraz ze starą szkołą – uregulowanie stanu prawnego majątku służącego społeczności Winowa.
• Remont kapliczki cmentarnej.
• Porządkowanie terenu na ul. Szkolnej 14 i budynku starej szkoły.
• Remont kapliczki na ul. Szkolnej.
• Wsparcie św. Mikołaja.
• Wsparcie Klubu Seniora.
• Organizacja spotkania informacyjnego i wsparcia dla modernizacji termicznej domów w Winowie oraz wymiany ogrzewania.
• Przekazywanie informacji o warunkach przyłączenia do sieci gazowej oraz dotacjach w ramach programu „Czyste powietrze”
• Konsultowanie bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Krapkowickiej.
• Konsultowanie przejść dla pieszych na ul. Prószkowskiej.
• Poprawa nawierzchni na ul. Stara Droga, ul. ks. Pawła Buhla, ul. Migdałowa.
• Przygotowanie wniosków remontu ul. Laurowej.
• Interwencyjny/wstępny remont ul. Laurowej.
• Interwencyjna naprawa dróg (łatanie dziur).
• Interwencja w sprawie objazdów i zniszczeń, naprawa ul. Stara Droga.
• Przystanek autobusowy montaż ławeczki i wiaty.
• Analiza prawna i techniczna starej szkoły.
• Sprzątanie starej szkoły.
• Uporządkowanie terenu przy cmentarzu – podstawy do utworzeni parku „Winowskie Wzgórze”.
• Porządkowanie winnicy.
• Opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej i złożenie wniosków inwestycyjnych do wybudowania boiska wielofunkcyjnego.
• Budowa boiska.
• Instalacja placu zabaw wraz z koncepcją jego rozbudowy na ul. Szkolnej 14.
• Przygotowanie formalno-prawne do zagospodarowanie obiektu starej szkoły z przeznaczeniem na przedszkole.
• Montaż siłowni zewnętrznej (Otwartej Strefy Aktywności) na placu winogronowym.
• Pomoc przy organizacji festynu w Winowie 2017, Organizacja pikniku 2018, otwarcie boiska 2019.
• Udział w spotkaniu interwencyjnym w sprawie ograniczenia uciążliwego odoru z kurników z Górek.

Ponadto były prowadzone i będą kontynuowane, m.in.:
• Poprawa i uzupełnienie lokalizacji punktów oświetlenia ulicznego.
• Budowa wiaty (grillowej) na spotkania mieszkańców na placu przy starej szkole.
• Rozbudowa placu zabawowego o nowe urządzenia.
• Usunięcie niebezpiecznych elementów (tj. spróchniałe rosochy i pień z placu winogronowego).

Pomimo wysiłków nie udało się zrealizować:
• Instalacja wizyjnego monitoringu bezpieczeństwa.
• Uruchomienie nowej przychodni zdrowia na ul. Ligudy (umowa z dotychczasowym najemcą została rozwiązana w II kw. 2019r.) – nowy konkurs ma dotyczyć także prowadzenia działalności medycznej.
• Postawienie tablic informacyjnych m.in.: przy domu błogosławionego o. A. Ligudy, przy krzyżu na ul. Prószkowskiej upamiętniającego uratowanie ponad 40 mieszkańców Winowa.
• Odnowa tablic powitalnych Winowa, naprawa i odnowienie tablic przy punktach widokowych i rosochach w ramach miejskiej Uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury , tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
• Koszenie i oczyszczanie rowów melioracyjnych.

Dziękujemy za wszystko Radnym I kadencji:
Jan Damboń, Kamila Damboń, Rafał Damboń, Aleksandra Dras, Jan Dusza, Michał Dusza, Roman Gładysz, Janusz Mączyński, Beata Szic, Paweł Waleska, Mariusz Witczyk, Tomasz Wojciechowski, Piotr Wójcik.

Do zobaczenia! To był dobry czas : )
Jerzy Mika – Przewodniczący Rady Dzielnicy

Adam Ramczykowski – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy