Sołtys Wsi Winów, serdecznie zaprasza, wszystkich mieszkańców na zebranie społeczności Winowa,

– w poniedziałek 5 grudnia o godz. 19.00 w salce w domu pielgrzyma przy ul. Ligudy

Zebranie dotyczy stawek za odbiór ścieków oraz przyszłości Winowskiego ośrodka zdrowia.

Przyjdź!!!, jest to najlepsza okazja, aby zadecydować o swojej przyszłości.